Varbergs Radiostation i Grimeton

Varbergs Radiostation i Grimeton är en VLF-sändare i Grimeton utanför Varberg. Den byggdes 1922–1924 och kan med sin 1,9 km långa antenn sända på frekvenser mellan 17,2 och 40 kHz. Antennen består av åtta horisontella och sex lodräta vajrar som är monterade på sex stycken 127 meter höga torn.

Sveriges Riksdag beslöt 1921 att låta bygga radiostationen för att sända telegram över Atlanten till Amerikat. Den svenskfödde chefsingenjören för RCA, Ernst Alexandersson, fick uppdraget att konstruera sändaren som fick identifieringssignalen SAQ och i december 1924 sändes det första telegrammet till USA. I juli 1925 invigdes radiosändaren officiellt av Hans Majestät Gustaf V. Ett nätverk av liknande sändare byggdes under resten av 1920-talet för att utgöra ett globalt nätverk och sändaren spealde stor roll under andra världskriget för förbindelserna med USA då kabelförbindelserna var brutna. Den är även lämpad för att kommunicera med ubåtar i undervattensläge.

I dag är sändaren i Grimeton den enda kvarvarande av sitt slag i världen och sänder åtminstone två gånger om året – på julafton och den första söndagen i juli, den så kallade Alexanderssonsöndagen. Sedan Alexanderssonsöndagen 2004 är radiostationen ett av UNESCO erkänt världskulturarv.