Uppsala domkyrka

Nordens största gotiska byggnad. Grunden tros ha lagts år 1273 efter fransk förebild. Uppsala domkyrka är byggd i tegel med inslag av kalksten. Invigdes 1435 och fick efter den i staden ödesdigra branden 1572 två praktfulla spiror. Uppsala domkyrka är sätet för ärkebiskop KG Hammar.