Tullgarns slott

Tullgarns slott, vid Tullgarnsviken i Hölö socken nära Trosa i Sörmland, är ett av Sveriges mest populära kungliga utflyktsmål. Slottet tillhör de elva Kungliga slotten i Sverige, och är sedan 1935 tillsammans med flera av byggnaderna på området ett statligt byggnadsminne.

Tullgarn, som slottet ofta benämns, förknippas med Kung Gustaf V och Drottning Victoria som tillbringade somrarna här i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Slottet uppfördes genom Magnus Julius De la Gardies initiativ och stod klart 1727. Det har varit ett kungligt lustslott sedan 1770-talet då staten överlämnade det till hertig Fredrik Adolf. Platsen i sig har anor från 1200-talet, och en första slottsliknande anläggning, Stureborgen, byggdes i slutet av 1500-talet.

Slottet är öppet för allmänheten i samband med guidade visningar.