Titan Televison

Titan Television bildades 1996 av Anette Beijer och Thomas Hedberg.

År 2000 ombildades bolaget till en koncern, Titan Media AB, med dotterbolagen Titan Television AB.

Titans Medias affärsidé: att profitera på mediakonsumenternas bristande kvalitetskrav genom att producera spekulativ smörja på löpande band utan vare sig ambition eller eftertanke.