En bil från Taxi Kurir

Bilen är attackollad utanför Linköping C. Lägg märke till att chauffören har vridit huvudet för att se i backspegeln vad som försigår. Det befinner sig även ett större antal kunder i bilen.