Det Kongelige Slott i Oslo

Det norska kungliga slottet i Oslo ritades av den danskfödde arkitekten Hans Ditlev Franciskus Linstow (1787–1851) och stod klart år 1849. Priset för slottet var 150 000 spesidaler. Slottet är beläget på Bellevuehøyden i slutet på Oslos paradgata Karl Johann. Platsen utsågs personligen av Kong Karl Johan varpå pöbeln omedelbart fick sin mark uppköpt och exproprierad. Som om inte detta var nog sitter den gode Karl Johan även staty uppå häst på slottsplatsen. Statyn uppfördes av Brynjulf Bergslien 1868–75.