Salisbury Cathedral

Salisbury Cathedral är en gotisk kyrka i England. Kyrkan började byggas 1220 under ledning av Richard Poore när stiftets huvudsäte flytades till Salisbury från Old Sarum. Den stod klar 1258, för att därefter kompletteras 1265 och 1280 med mittskepp, transept och kor. 1320 byggdes kyrkspiran som med 123 meters höjd än idag är landets högsta.

Katedralen är känd för sin utpräglade gotiska akitektur såväl som att inneha en av världens äldsta klockor och en av endast fyra kända originalkopior från 1215 av världens mest kända dokumet, Magna Carta.