Raukfält på Gotland

Raukar är pelarformiga erosionsrester som står kvar på en strand efter det att mjukare omgivande bergarter eroderats bort. Raukar kan utbildas i såväl kristallina som sedimentära bergarter. Namnet rauk härstammar från Gotland, där raukar är vanliga och oftast naturskyddade.