Olleboterminalen ['ållebo-]

Denna moderna bussterminal ligger strax söder om Malmö, bara ett stenkast från Öresundsbron. För din bekvämlighets skull är terminalen utrustad med bland annat kafé och toaletter. På den lättillgängliga Olleboterminalen träffar du din reseledare och övriga resekamrater och stiger på bussen för att sedan fortsätta ut i Europa. På TV-monitorer kan du läsa dig till från vilken hållplats som din utlands- respektive anslutningsbuss avgår ifrån.