Nimis

Nimis (lat. ”för mycket”) är en skulptur av Lars Vilks, kontroversiell konstnär från Kullabygden. Nimis har spikats ihop av drivved. Tidigare fanns även en murad stenstod – Omfalos (lat. ”navel”) – på platsen, men denna har forslats bort av myndigheter efter flera regelrätta bataljer i domstolar.

Nimis ligger i Ladonien, en självständig stat belägen på Kullahalvöns norra sida som utropades den 2 juni 1996. Ladonien har en egen regering, passtämplar och man kan köpa sig adelstitlar – precis som i världens övriga ickekommunistiska länder.

Lars Vilks har sedan uppförandet av Nimis i början på 1980-talet kämpat mot olika myndigheter och mött såväl framgångar som motgångar i de flesta av Sveriges dömande instanser. Detta har bl.a. lett Vilks till författandet av boken ”Myndigheterna som konstnärligt material”. Bland hans främsta motståndare märks markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen samt Länsstyrelsen för Skåne Län.