Mykene

Mykene är en c:a 4000 år gammal stad i närheten av Nafplion i Grekland som även har givit namn åt den grekiska historiska tidsperioden 1600–1100 f.Kr. Mykene var en av den grekiska historiens starkaste fästen och hade vid sin höjdpunkt kring år 1350 f.Kr c:a 30 000 invånare. Första gången Mykene nämns i skrift är av Homeros, men platsen har troligen varit bebodd sedan tidig stenålder.

En av Mykenes mest kända härskare var Kung Agamemnon och Mykenes mest kända artefakt, Agamemnons mask, är uppkallad efter honom. Agamemnons mask är en dödsmask i rent guld som fanns i Cirkelgrav A och som man trodde tillhörde Kung Agamemnon. Dock har det visat sig att masken är från c:a 1500 f.Kr. och därmed är äldre än Agamemnon. Masken upptäcktes år 1876 av tysken Heinrich Schliemann som under samma år genomförde den första stora utgrävningen av staden. De första arkeologiska utgrävningarna genomfördes dock redan av den grekiske arkeologen Kyriakos Pittakis som då upptäckte och restaurerade den berömda lejonporten – stadens största port och huvudingång. Man har under utgrävningarna genom åren även funnit flera lertavlor med Linear B, som är ett av världens äldsta dechiffrerade skriftspråk.

Sedan 1999 står Mykene på listan över UNESCOs världskulturarv.