Castillo de Montjuïc

Castillo de Montjuïc är en befästning belägen på det lilla berget Montjuïc i Barcelona och började byggas i slutet av 1700-talet. Från sitt strategiska höga läge precis intill såväl staden som Medelhavet utgjorde den ett gott skydd och nyttjades flitigt av militären.

Under förra sekelskiftet nyttjades Castillo de Montjuïc för att avrätta anarkister, ett tiotal senare fascister och efter inbördeskriget avrättade man republikaner där i stället. Franco lär även ha använt stället för att inhysa tortyrverksamhet. Kring 1960 överlät militären fästningen till staten, och i dag finns Barcelonas militärmuseum där.