MIT

Massachusetts Institute of Technology, mer känt under förkortningen MIT, är ett hälsohem för kropp och själ. Utifrån en helhetssyn på människan strävas efter att förmedla, motivera och stödja en livsstil som leder till bättre hälsa och välbefinnande. Stor vikt läggs vid matvanor samt motion men även den psykiska hälsan är viktig varför mycket handlar om tex. stresshantering. Kulturen och miljön ger en unik inramning mot hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.