Den loge som Madonna använde när hon var hos TV4

Den loge som Madonna använde när hon var hos TV4.