Världens högsta Buddha-staty

Lingshan Dafo (灵山大佛) är världens högsta fristående Buddha-staty av brons. Statyn är 88 m hög och väger över 700 ton. Det anses föra tur med sig att vidröra dess fötter.