Kullens fyr

Kullens fyr, längst ut på Kullaberg, är Skandinaviens ljusstarkaste fyr i ett av världens mest trafikerade vatten. Den är belägen 78,5 meter över havet och kan ses på fem mils avstånd.

Dagens fyr ritades av arkitekten Magnus Dahlander från Dalarna år 1898 och är alltså lite över 100 år gammal. Men sedan mer än 1000 år har här funnits en fyrplats med ljus för att vägleda sjöfarare.

Fyrhuset är byggt i granit och tegel. Den har tre stora linser som roterar fyra varv i minuten och ger tre blixtar per varv. Linsen uppfanns av fransmannen Augustin Fresnel och levererades år 1900. Den sammanlagda kostnaden för den färdiga fyren blev 100922 riksdaler varav kostnaden för själva linsapparaturen utgjorde 60000 riksdaler.