Kloster Banz

Kloster Banz är ett gammalt benediktinerkloster i Bad Staffelstein i södra Tyskland. Kloster Banz grundades år 1070 av grevinna Alberada von Schweinfurt och hennes man greve Hermann von Habsberg-Kastl och var tills sekulariseringen år 1803 det äldsta klostret i Obermain.

Efter det trettioåriga kriget måste klostret återbyggas och uppdraget gavs till Leonhard Dientzenhofer, och efter dennes död 1707 till hans broder Johann. Byggarbetet påbörjades år 1698 och 1719 konsekrerades kyrkan som är byggd i barock stil.

Sedan 1978 hör Kloster Banz till Hanns-Seidel-stiftelsen och används som konferenscenter.