KGB-huvudkontoret i Vilnius

KGB-huvudkontoret i Vilnius, numera museum, är en gammal fängelsebyggnad i vilken föregångarna till KGB (NKVF och NKGB) snabbt installerade sig när Sovjetunionen 1940 ockuperade Litauen efter att Hitler och Stalin hade delat upp Östeuropa mellan sig.

När Tyskland ockuperade Litauen under åren 1941–1944 fick man dock maka på sig. Under denna tid fungerade byggnaden som fängelse och Gestapos huvudkontor i Lituen.

Efter krigsslutet införlivades Litauen med Sovjetunionen och byggnaden användes under åren 1944–1991 som huvudkontor för NKGB, senare KGB. Naturligtvis fortsatte KGB att använda byggnaden som fängelse där tortyr och avrättningar tillhörde vardagen.