Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Detta betyder att biblioteket bland annat samlar in allting som trycks och ges ut i Sverige. Dessa skrifter får inte lånas hem utan måste läsas i biblioteket.

KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper som till exempel historia, konst- och litteraturhistoria. Dessa böcker kan i många fall lånas hem.

Alla böcker står i bokmagasin och måste beställas fram med hjälp av kataloger. Man får inte det man beställt genast utan får ofta vänta till nästa dag.