Kölner Dom

Kölner Dom är en katedral i den romerska staden Köln i västra Tyskland. Byggandet av den nuvarande katedralen påbörjades år 1248 och avbröts 1473. Arbetet återupptogs under 1800-talet och avslutades 1880 enligt de urpsrungliga byggnadsplanerna. Dock vilar dagens katedral på resterna av den första katedralen som byggdes på samma plats och invigdes år 873, och vid utgrävningar har det visat sig att de första byggnaderna på platsen för katedralen var romerska bostadshus från första till fjärde århundradet.

Kölner Dom är byggd i gotisk byggnadsstil och dess två torn är 157,38 meter höga och därmed Europas näst högsta och världens tredje högsta kyrka. Förutom sin ålder och fantasktiska arkitektur är Kölner Dom känt för att bevara skrinet med De Tre Kungarna. Skrinet är ett mästerverk i sig och är en förgylld trippelsarkofag som inneåller reliker av tre skelett som sägs vara De Tre Vise Männen i Bibeln. Delar av skrinet designades av den berömda guldsmeden Nicolaus av Verdin som byggde skrinet 1190–1225 och anses vara världens mest konstnärligt anspråksfulla relikbehållare.

Sedan 1996 är Kölner Dom ett UNESCO-världskulturarv.