Gimo Herrgård

Gimo Herrgård är en av landets vackraste herrgårdsbyggnader från mitten av 1700-talet. Den uppfördes i en brytningstid när rokokons sirliga ideal ersattes av en mer sparsmakad stramhet. När arkitekten Jean Eric Rehn ritade Gimo Herrgård 1761–62 skapade han en byggnad som kom att räknas som den första gustavianska herrgårdsbyggnaden i svensk arkitektur.

Herrgården är graciös med fina proportioner och en elegant dubbeltrappa exteriört. Huvudbyggnaden och dess flyglar sammanbinds effektfullt med vackra stenmurar tillsammans med rundade hörnpaviljonger med dåvarande ägaren till anläggningen, Le Febures, initialer i grindarna. Över husets mittparti höjer sig ett vackert klocktorn, en prydnad åt en byggnad som ska dominera över ett komplex av mindre hus.