Förenta nationerna

Förenta nationerna skapades år 1942 på initiativ av den då sittande amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt. Syftet var att, med andra världskriget friskt i minnet, lösa världskonflikter på ett fredligt vis. Idag har FN 191 medlemsstater och medlar i väpnade konflikter över hela världen.