Delfi

Delfi är en grekisk stad från det åttonde århundradet f.Kr. och är framför allt känt för sitt orakel. Namnet Delfi härstammar förmodligen från det grekiska ordet δελφύς (delphys) som betyder livmoder och påvisar en hyllning till jordgudinnan Gaia. Guden Apollon sägs ha talat till människorna genom oraklet i Delfi – Pythia – som var en prästinna. Pythia måste vara en äldre kvinna av ofelbart leverne och valdes av bönderna i området efter att föregående Pythia gått hädan.

Oraklet erbjöd hugade spekulanter kryptiska profetior som var ett must-have för alla välbärgade innan stora beslut skulle fattas. Oraklets spådomar yttrades som ett osammanhängande rabblande under ett transliknande tillstånd (som misstänks ha påverkats av etylen) och översattes därefter till eleganta texter på hexameter av prästerna. Dock måste viktiga beslut helst fattas om sommaren eftersom oraklet höll vinterstängt med anledning av att Apollon då bodde med Hyperboréerna. Under hans frånvaro bodde istället vinguden Dionysos i templet och uppenbarligen var hans råd inte säljbara.

Sedan 1987 är Delfi med på UNESCOs lista över värlskulturarv.