Colosseum

Colosseum började byggas år 70 och stod färdig år 82. Byggnaden är elliptisk och mäter 188 × 156 m på bredden och 48,5 m på höjden. När den var i bruk så erbjöd den sittplats åt 50000 människor. För Råsunda i Sverige är siffran knappt 37000.