Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie är namnet på den ökända gränskontrollen mellan Väst- och Östberlin under det kalla kriget. Mellan 1961 och 1990 var Checkpoint Charlie den enda lagliga transportrutten för personer som önskade korsa gränsen mellan de två stadshalvorna. Mycket pappersarbete krävdes dock för detta. Mest känt är Checkpoint Charlie för det diplomatiska dilemmat 1961 som ledde till stridskåta generalers visande av militära muskler och därmed nästan ett nytt världskrig.

Även efter att Berlinmuren rivits 1989 fortsatte Checkpoint Charlie vara den officiella gränskontrollen för utlänningar till och med oktober 1990 då Tyskland enades. Tvärtemot vad många tror var Checkpoint Charlie inte den enda gränskontrollen; förutom Checkpoint Charlie hade de allierade även en gränskontroll på gränsen mellan Öst- och Västtyskland samt en på gränsen mellan Väst-Berlin och Östtyskland. Dessa mindre kända gränsövergångar hade namnen ”Checkpoint Alpha” respektive ”Checkpoint Bravo”. Och Charlie syftar så inte på någon enskild individ, utan i enlighet med militär finess namngavs gränskontrollerna efter NATOs fonetiska alfabet Alpha, Bravo, Charlie o.s.v.

Den 22 juni 1990 flyttades de allierades gamla vakthus till museum men sedan 2000 finns en kopia av Checkpoint Charlie på plats.