Öresundsbron

Öresundsbron är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. Den består av tre huvuddelar: högbron och de två anslutningsbroarna.

Brons överbyggnad är konstruerad i två plan och byggd av stål och betong. Fackverk i stål bär ett övre betongdäck där motorvägen går och ett undre järnvägsdäck. Järnvägen går i ett betongtråg på anslutningsbroarna och på ett ståldäck på högbron.