Berlinmuren

Berlinmuren (tyska Berliner Mauer) är en benämning på den mur som augusti 1961 till 9 november 1989 åtskiljde Väst- och Östberlin. I Östblocket användes officiellt benämningen ”antifascistiska skyddsvallen”. Enligt en del historiker var Berlinmurens fall en av de största händelserna i Europas historia efter andra världskriget, och 1989 brukar klassas som ett ”historiskt årtal”. Medan Berlinmuren under dess existens blev en symbol för förtrycket i det kommunistiska Östeuropa, blev Berlinmurens fall en symbol för hela sovjetsystemets fall.

Muren bestod av yttre betongmurar med militära säkringsanordningar som diken, minor, vakttorn och bunkrar emellan. Den gick till stor del genom centrala Berlin, och mätte 43,7 km; de resterande 112,7 km runt Västberlin utgjordes av dubbla och tredubbla taggtrådsstängsel med mellanliggande ingenmansland (Todesstreifen, ungefärlig betydelse ”dödsremsor”). Därmed blev Västberlin en del av Västtyskland på östtyskt territorium, omringad av den cirka 156 km långa gränsbefästningen.

Citat från kända tal där muren har figurerat är Mr Gorbachev, tear down this wall, av Ronald Reagan 12 juni 1987, och Ich bin ein Berliner” av John F Kennedy 26 juni 1963.