En anonym medlem i Aristocats

Aristocats är en förening för avdankade D-groupmedlemmar (datatekniksektionens festerister) i Linköping. De är rätt skojiga i bland. Mannen på bilden är det inte — däremot har han blivit ollad i nacken. Ollning medelst hasning.